VENEDİK BİENALİ 18. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU’NDA YER ALACAK PROJE BELİRLENDİ

Küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği "Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi" isimli proje, Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenmek üzere seçildi.

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak projenin belirlenmesi için yapılan iki aşamalı açık çağrı sonuçlandı. Seçici Kurul, toplam 24 proje arasından yaptığı değerlendirme sonucunda, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi adlı projeyi, 20 Mayıs–26 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyarete açılacak Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenmek üzere seçti.

Seçici Kurul üyeleri, mimari ve kentsel tartışmalara özgün bir perspektif getiren Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi projesini, “Türkiye’de olduğu kadar dünyada da güncel ve önemli bir soruna odaklanması, zengin bir içerik ve araştırma yöntemi önermesi ve ölçekler arası yaklaşımıyla yapıdan şehirciliğe kadar uzanan bir ilgi alanı geliştirmesi” nedeniyle seçtiklerini açıkladı.

Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi projesi, binalarla ilgili kanıksanmış imgeleri ve yaklaşımları sorgulamayı ve geleceğe dair umut verecek önerileri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Ünlü yazar Ursula K. Le Guin’in Çuval Teorisi’ne dayanarak, son yirmi yılda mimarlık dünyasının geçirdiği köklü değişimden de güç alan sergi içeriği, kaideler üzerinde duran kahraman yapılar yerine, kullanılmayan yapıların hayalet hikâyelerini dinlemeyi öneriyor. Türkiye’nin hemen her şehrinde bulunan bu yapılardan oluşan güncel arşivin kolektif olarak belgelenmesi ve “geleceğin laboratuvarı” olarak ele alınabilecek bu yapıları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine nasıl dönüştürülebileceğine dair araştırmalar projenin ana başlıklarını oluşturuyor.

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki sergi İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunda, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.