PRİTZKER ÖDÜLÜ’NÜ DİÉBÉDO FRANCİS KÉRÉ KAZANDI


Kéré Architecture Kurucusu, Mimar, Eğitimci ve Sosyal Aktivist

Diébédo Francis Kéré, 2022 Pritzker Mimarlık Ödülü'nün sahibi oldu. Bu ödül, uluslararası düzeyde mimarlığın en yüksek onuru kabul ediliyor.

“Paradigmayı değiştirmeyi umuyorum, insanları hayal kurmaya ve risk almaya zorlamak istiyorum. Sırf zengin olduğunuz için malzemeleri israf edemezsiniz. Sırf fakir olduğunuz için kalite yaratmaktan kaçınmak zorunda değilsiniz. Herkes kaliteyi, lüksü ve konforu hak eder. Birbirimize bağlıyız; iklim, demokrasi ve kıtlık endişesi hepimizi ilgilendiriyor.”

Diébédo Francis Kéré

Burkina Faso'da doğan ve Berlin’de yaşayan, 2022 Pritzker Mimarlık Ödülü’nü kazanarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çeken Francis Kéré, mimarlık aracılığıyla toplumların güçlendirilmesi için çalışıyor. Sosyal adalete ve birliğe inancıyla; iklim kriziyle mücadele için yerel malzemeleri zekice kullanıyor. Mimarinin ya da altyapının gelişmediği, zor koşullarda yaşayan ülkelerde yeni projeler gerçekleştiriyor. Kaynakların kısıtlı olduğu coğrafyalarda çağdaş eğitim kurumları, sağlık tesisleri, konutlar ve kamusal alanlar inşa ederek insanlar için mimarinin çok daha ötesinde bir anlam ifade ediyor. Kıtlık olan ülkelerde, toplumların gelişimi için sürdürülebilir mimariye öncülük ediyor.

2022 Pritzker Mimarlık Ödülü'nün jürisi: “Kéré, mimarlığın nesneyle değil hedefle; ürünle değil süreçle ilgili olduğunu çok iyi biliyor. Francis Kéré'nin tüm çalışmaları, bize yerinde kök salmış maddeselliğin gücünü gösteriyor. Topluluklar için ve topluluklarla birlikte inşa ettiği binaları; yapımları, malzemeleri, programları ve benzersiz karakterleriyle doğrudan bu topluluklara aittir” açıklamasıyla Kéré’nin sahip olduğu vizyonun gücüne yeniden ışık tutuyor.