ORTAK AKIL-ANTAKYA

Depremde yok olan şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması problemine kafa yoran bir gönüllüler grubu olan Ortak Akıl-Antakya, mimarlar, uzmanlar, yerel halk, sivil toplum örgütleri ve diğer aktörlerin katılımına/katkısına açık.

Hukukçu, deprem bilimci, mimar, şehir plancı, akademisyen ve öğrenciler gibi birçok çalışma alanından isim barındıran Ortak Akıl-Antakya'nın kurucu ve yürütücüleri şu isimlerden oluşuyor: Emre Arolat (Mimar, EAA-Emre Arolat Architects Kurucu Ortağı), Murat Tabanlıoğlu (Mimar, TA-Tabanlıoğlu Architects Kurucu Ortağı), Prof. Dr. Ece Ceylan Baba (Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı) ve Levent Erden (Next Akademi Başkanı).

Ortak Akıl-Antakya’nın Niyet Beyanı ise şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerin neden olduğu yıkımın ilk şoku, etkisini yavaş yavaş yitirirken afet bölgelerinde şehirlerimizin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı sorusunun gölgesi hepimizin üzerine düşmüş görünüyor. Bu "hepimiz"in içinde sadece uzmanlar değil, başta yakınlarını, sevdiklerini ve şehirlerini kaybetmiş ve geleceğe endişe ile bakan bölge insanları olmak üzere bütün yurttaşların bu halkanın içine girdiği söylenebilir.

Peki ama nasıl olacak? Şehirlerimizin yeniden "ayağa kaldırılması" derken kastedilenin sadece bir imar sorunu olmadığını, hepimizin birlikte ürettiği bir sonuç olduğunu düşünürsek çözümün de kolay olmadığını anlarız. Zor ve karmaşık sorunların kolay ve mucizevi çözümleri olmadığını, eğer bir çözüm olacaksa bunun ancak hepimizin elini taşın altına koyduğu bir platformda karşılıklı temas ile mümkün olabileceğini biliyoruz.

İşte tam da bu bağlamda şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması problemine kafa yoran bir gönüllüler grubu Ortak Akıl-Antakya adıyla bir araya geldi. Sivil ve bağımsız bir platform olarak kurulan Ortak Akıl-Antakya'nın ana odağı depremlerde büyük hasar alarak neredeyse yok olmanın eşiğine gelen Antakya olacak. Şehrin geçmiş felaketlerin izlerini taşıyan katmanlı yapısı düşünüldüğünde Antakya'nın bu son depremin ardından şehirlerin yeniden canlandırılma çalışmaları için simgesel bir önemi olduğu söylenebilir. Ancak sürecin sonunda ortaya çıkacak yol haritasının farklı ölçeklerde benzer felaketlerin endişesini taşıyan bütün şehirlerimiz için de örnek alınabilecek bir model olacağını ümit ediyoruz.

Şehir planlama ve kentsel tasarımın son 50 yılı esnek ve açık planlama modellerinin bugünkü karmaşık kent hayatımız için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu göstermiştir. İnsanlık tarihinin en somut ve gözle görünür izlerini oluşturan şehirlerimizi hepimizin ortak eylemlerimizle birlikte inşa ediyoruz.

Bu bağlamda Ortak Akıl-Antakya adıyla yola çıkan platformun uzmanlar, yerel halk, sivil toplum örgütleri ve diğer aktörlerin katılımına/katkısına açık olduğunu beyan ederiz. Bu davet katkı koymak isteyen "hepimiz" içindir."

İletişim için: ortakakil.antakya@gmail.com