FHN

Azerbaycan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı (F.H.N.) konferans salonu, sergi alanları, kütüphane, toplantı odaları ve eğitim salonlarında kısacası bütün bakanlıkta Addo Mobilya özel tasarım ürünlerini kullanarak bu kritik önem arz eden devlet kurumunun ehemmiyetli çizgisini yakalamasını sağlamıştır.[:en]At Azerbaijan Republic’s Ministry of Emergency Situations (F.H.N.) of conference hall, exhibition grounds, library, meeting rooms and in training halls, in short, all in the ministry, it has ensured that the critical point of this critical state institution by using special designed products of Addo Furniture.