DAHA MUTLU KENTLER İÇİN KOLEKTİF TASARIM REHBERİ

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA) bünyesindeki EKA Collect tarafından hazırlanan “kainak” projesinin bir ürünü olan Kolektif Tasarım Rehberi, yayınlandı. Kentsel tasarıma katkıda bulunarak, insanın yaşam alanına olan aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan “kainak” projesini, tasarımın çeşitli disiplinlerinden yaratıcı bireylerle projeler geliştiren kolektif bir atölye topluluğu olan EKA hayata geçirdi. Proje dahilinde yayınlanan Kolektif Tasarım Rehberi ise, kolektif tasarımın ne olduğu ve uygulanması üzerine çeşitli bilgiler içeriyor.

Açılımı “kente ait insan, insana ait kent” olan “kainak”, Kolektif Tasarım Rehberi’nde insanların kentsel alanın tasarımına ve yönetimine katılması için çeşitli yöntemleri araştırıyor ve insanların kolayca anlayabileceği şekilde rehber olarak sunmayı amaçlıyor. Çalışmada Kolektif Tasarıma yol gösterecek 20’den fazla yöntem önerisi ve kısa alıştırmalar yer alıyor. Rehberde yöntemler kitleye, kişi sayısına, bütçeye, zamana ve mekâna göre sınıflandırılmış ve kolay bir dille adım adım her yöntem için yapılması gerekenler anlatılmış. Böylece strateji geliştirme ve karar alma süreçlerinin rehber kullanılarak daha kolay ve verimli gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İnsanların kentleri üzerine hayal kurmalarına imkan tanımak ve kentsel sorunlara çözüm önermelerine teşvik edecek ortamlar yaratmak, kolektif tasarımı kolaylaştırıyor ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Bu doğrultuda yola çıkan “kainak”, insanların kentsel alanların tasarımına ve yönetimine dahil olmasını teşvik ediyor. Aynı zamanda kolektif tasarım bilincini oluşturmayı hedefliyor ve bu yolda kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Demokratik katılım süreçlerini destekleyen proje, bu yönde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Kolektif bilinç üzerine çalışan paydaşlarla ortak hareket ederek, toplumun kenti üzerinde söz hakkı olması için çalışıyor.

Bu çalışmanın ürünü olan Kolektif Kent Rehberi, insanların yaşamaktan mutlu olacakları kentleri, kendi katılımlarıyla inşa edebilmeleri için son derece değerli bir girişim. Rehberi https://www.yumpu.com/tr/document/read/65802336/kolektif-tasarm-rehberi adresinden inceleyebilirsiniz.