VENEDİK MİMARLIK BİENALİ 1 YIL ARANIN SONUNDA AÇILDI.

Dünyanın en eski ve önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti. Küratörlüğünü mimar Hashim Sarkis’in üstlendiği ve Temmuz 2019’da ‘How will we live together? / Birlikte nasıl yaşayacağız?’ temasını açıklayan bienal, 22 Mayıs tarihinde açıldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Neyran Turan’ın küratörlüğünde Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı proje yer alıyor.

İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye Pavyonu’nun ev sahipliği yaptığı Ölçü Olarak Mimarlık projesi ‘yaşadığımız iklim krizi ışığında, mimarlığın kendi işleyişine dair alternatif tartışmalar yaratmayı amaçlıyor’. Proje, fiziki enstalasyonu ve sürekli güncellenen web sitesiyle, Türkiye’de inşaattan bakıma, kaynak kullanımından tedarik zincirine uzanan süreçlerin çevreyle ilişkisine odaklanıyor. Proje, mimari sözleşmelerin, imar kanunlarının, teknik standartların, şartnamelerin veya maden çıkarımının; tedarik zincirlerinin, inşaat montajlarının, emek gücünün, bakım-onarımın ya da teftiş teamüllerinin yalnızca mimarlığın fiziksel pratiğinde derin izler bırakmadığının, aynı zamanda mimarlık için “çevre”nin ne anlama geldiğine ilişkin değer ve varsayımlarımızı da yansıttığının altını çiziyor.