TÜRK MİMARİSİNİN KISA TARİHİ

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Orta ve İç Asya Türk sanatı ve arkeolojisi, Türk Mitolojisi, Türk sanatında ikonografi ve semboller, Asya ve Anadolu Türk Sanatı konularındaki çalışmalarıyla biliniyor. 30 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü çalışmaları ile Orta Asya ve Türkiye’deki çeşitli araştırma gezileri sonucu ortaya çıkan kitabı Türk Mimarisinin Kısa Tarihi, okuyucularıyla buluştu.

Yaşar Çoruhlu, neredeyse MÖ 3000’lerde başlayıp günümüze kadar uzanan, Orta Avrasya’nın çok geniş coğrafyasında varlığını sürdüren ve çeşitli Türk kavimlerinden oluşan Türk tarihini, bu kitabında mimari açıdan ele alıyor.

Türklerin salt bir göçebe topluluk olmaktan ziyade “hareketli yaşam” tarzıyla birlikte yarı-yerleşik ve yerleşik olarak ifade edilen yaşam tarzlarının mimariye olan yansımasını inceleyen Çoruhlu, okuyucuya kaynak niteliğinde bir eser sunuyor. Özellikle sanat tarihçilerinin, mimarlık tarihçilerinin ve arkeologların faydalanabileceği kitapta, Türk mimarisinin ne tür bir zemin üzerinde ve hangi bileşenlerle doğduğu, İç Asya’da ortaya çıkarak Türklerin milattan önceki devirlerden bu yana yaşadığı Orta Avrasya bölgelerine nasıl yayıldığı örnekleriyle açıklanıyor. Yaşar Çoruhlu, binyıllar içerisinde geniş bir coğrafyaya yayılan bu mimarinin dinamiklerini ve beslendiği kaynakları, yaşam tarzlarıyla birlikte ele alıyor. Yalnızca bir kaynak kitap değil, konunun meraklılarının da keyifle inceleyeceği bu eser, Alfa Yayınları’ndan çıktı.