Venedik Bienali Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje belirlendi

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin onyedincisi, önümüzdeki yıl 23 Mayıs-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje iki aşamalı açık çağrı yöntemi ile Seçici Kurul tarafından belirlendi ve geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık projesi yer alacak. Mimar ve akademisyen Neyran Turan’ın küratörlüğünü üstlendiği projede Betsy Clifton, E. Ece Emanetoğlu, Ian Erickson, Samet Mor ve Melis Uğurlu küratör yardımcısı olarak görev alacaklar.

Küratörlüğünü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Mimarlık ve Planlama Fakültesi’nin başında yer alan, Lübnanlı mimar ve yazar Hashim Sarkis’in üstlendiği Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi 23 Mayıs-29 Kasım 2020 tarihleri arasında “Birlikte Nasıl Yaşayacağız?” başlığı altında düzenlenecek. Sergideki Türkiye Pavyonu’nda yer alacak ve Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık projesi ise iklim değişikliği ve çevresel kriz ile mimarlık alanını kapsayan bir içeriğe sahip. Proje, iklim değişikliği çevresinde oluşan mevcut politik krizin ışığında mimarlık alanında, çevrecilik ve teknolojik determinizmin ötesinde, farklı diyaloglara olanak tanıyacak alternatif bir çevre düşüncesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ölçü Olarak Mimarlık, Türkiye özelinde mimari yapı ve inşaat sektörünün arka planda kalan işleyişine alternatif bir açıdan bakarak farklı bir mimari çevre algılayışını ortaya koyacak.

Projeyi belirleyen ve Aslı Çiçek, Ippolito Pestellini Laparelli, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar’dan oluşan şeçici kurul, iklim değişikliği ile mimarinin ilişkisine dair yeni öneriler sunması, özgün kurgusu ve güncel tartışmalara mimarlık bakış açısıyla yaklaşması nedeniyle Neyran Turan ve ekibinin Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesini seçtiklerini belirtti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi, 21 destekçinin katkılarıyla ve 2014 yılından itibaren Türkiye’ye tahsis edilen uzun süreli bir mekânda, Türkiye Pavyonu, 2014 yılında ilk kez Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde de yer aldı. Küratörlüğünü Murat Tabanlıoğlu’nun, proje koordinatörlüğünü Pelin Derviş’in üstlendiği, Places of Memory (Hafıza Mekânları) başlıklı bu ilk katılımın ardından, 2016’da Feride Çiçekoğlu, Mehmet V. Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar’ın küratörlüğünde Darzanà projesi sergilendi. 2018’de Bienal’deki Türkiye Pavyonu’nda yer alan Vardiya başlıklı projenin küratörlüğünü de Kerem Piker üstlendi.

Paylaş

Teklif Alın

Tamamla Devam Et
Teklif Listeniz shopping_basket